RSS Feeds

Tuesday, 31 January 2012

1 Hari 1 Hadis - Kebaikan Dalam Islam

Assalamu'alaikum..


"Apabila seorang hamba (manusia) masuk Islam dan bagus keislamannya, maka Allah menghapuskan darinya segala kemungkaran yang dilakukannya pada masa lalu. Sesudah itu berlaku hukum pembalasan. Iaitu, suatu kebaikan (dibalas) dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat; sedangkan kemungkaran hanya dibalas sepadan dengan kejelekan itu, kecuali jika Allah memaafkannya."
(HR Bukhari)

0 comments:

Post a Comment